Matka Boska - Polaków Portret Własny
Inaczej Indie